Vliegbasis beëdigt 90 jonge militairen op Ouwe Raedthuysplein

Vliegbasis beëdigt 90 jonge militairen op Ouwe Raedthuysplein

De Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) vliegbasis Woensdrecht beëdigt vrijdag 4 september 90 militairen in het openbaar in Hoogerheide. Op het Ouwe Raedthuysplein geven jonge militairen ten overstaan van publiek en genodigden uitdrukking aan hun bewuste keus om militair te zijn en de positie die zij innemen in de samenleving.

De vliegbasis voelt zich sterk verbonden met de gemeente Woensdrecht en laat daarom deze ceremonie in het openbaar plaatsvinden. Dit zodat buren en andere inwoners van de gemeente kunnen zien en horen waarmee de vliegbasis achter de poorten zoal actief is. Belangstellenden zijn van harte welkom de ceremoniële plechtigheid bij te wonen. Om 10.30 uur vangt deze aan met het intreden van het vaandel. Omstreeks 12.00 uur is de plechtigheid ten einde.

Commandant KMSL Kolonel de Boer neemt als beëdigende autoriteit de eed dan wel belofte af op het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht. Met de woorden: ‘Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, zo waarlijk mij God Almachtig/dat beloof ik of zweer ik bij Allah de Almachtige’, passeren alle 90 militairen. Dit ten overstaan van familie, vrienden en militaire genodigden. De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht verzorgt de muzikale omlijsting.

Vrijwel alle beëdigde militairen rondden vlak voor de zomervakantie hun Militaire Basis Opleiding Luchtmacht af. Zij vervolgen nu of binnenkort hun vakopleiding op Woensdrecht. De Koninklijke Militaire School Luchtmacht leidt namens de Koninklijke Luchtmacht alle onderofficieren en manschappen op. In totaal worden er 430 verschillende vak- en typeopleidingen en trainingen gegeven. Dit varieert van techneut tot brandweerman en van ICT’er tot hondengeleider.

Share this via