Vliegbasis Woensdrecht zet zich in voor jongeren met bijstandsuitkering

Vliegbasis Woensdrecht zet zich in voor jongeren met bijstandsuitkering

In aanwezigheid van de commandant Koninklijke Militaire School Luchtmacht, kolonel De Boer, is halverwege januari de officiële aftrap gegeven voor een bijzondere samenwerking tussen de Gemeente Haaglanden, Dienst Militair Leiderschap en Opleidingskunde (DMLO) op Vliegbasis Woensdrecht en de Groep Luchtmacht Reserve (GLR).

Gedurende het traject worden jongeren uit de gemeente Haaglanden op een praktische wijze geconfronteerd met kameraadschap, leiderschap en het omgaan met tegenslagen. Door het uitvoeren en ondernemen van opdrachten ondervinden de jongeren waar hun kwaliteiten liggen en of deze overeen komen met hun beroepskeuze. Mede door dit traject verbreden zij hun visie over zichzelf. In het kader van maatschappelijk belang en op verzoek van de gemeente Haaglanden zal DMLO en de GLR dit traject 3 tot 4 keer per jaar ondersteunen.

Daarnaast wordt geprobeerd om met deze kennismakingsdagen jongeren te enthousiasmeren voor een baan bij Defensie en in het bijzonder bij de Koninklijke Luchtmacht. Deze civiel-militaire samenwerking draagt ook bij aan het verder uitbreiden en opbouwen van maatschappelijk draagvlak voor de defensieorganisatie.

Doelgroep
Het Werkgeversservicepuntselecteert WWB (wet werk en bijstand)-jongeren die in het bezit zijn van een uitkering, maar die wel leerbaar zijn. Gedurende drie maanden werkt het Werkgeversservicepunt aan de dagelijkse structuur die nodig is om het “normale” leven weer op te pakken. In deze drie maanden krijgen zij vanuit Menskracht7 (opleidingscentrum van het ROC Mondriaan) via het WSP Den Haag een programma van twee dagen per week aangeboden.

Uiteindelijk wordt gekeken of het mogelijk naar een BBL/werk constructie over te gaan die weer een weg opent om door te leren aan een MBO, of een vakdiploma te halen.

wwb jongeren

Share this via