9 januari: Aviolanda in FD

9 januari: Aviolanda in FD

Fokker overlegt met het bedrijventerrein Aviolanda en overheden in de regio over de bouw van een nieuwe hangar, zegt algemeen directeur Peter Somers van Fokker Services. ‘Ons verdienvermogen wordt beperkt door het aantal vierkante meters.’ Hij verwacht zo’n vijftig nieuwe technici aan te trekken.

Directeur van Aviolanda, Rob Sturm, spreekt van een ‘stroomversnelling’ in Woensdrecht. ‘Er ontstaat hier zoveel kritische massa dat bedrijven met nieuwe initiatieven besluiten om hierheen te komen.’ Mac Gillavry beaamt dat. ‘Bij Boeing en Airbus zijn ze zeer geïnteresseerd in een onderhoudscluster dat massa heeft, op de kosten is gericht, betrouwbaar is, goed beveiligd en met een lange horizon werkt.’

Voor het hele artikel:

http://fd.nl/economie-politiek/1087836/forse-banengroei-bij-nederlands-centrum-voor-vliegtuigonderhoud
http://fd.nl/economie-politiek/1087796/omvang-maintenance-valley-woensdrecht-trekt-bedrijven-aan

(login vereist. Wilt u het volledige artikel ontvangen? Stuur een e-mail naar diederik.chevalier@businessparkaviolanda.nl)

Share this via