Ambities voor 2011

Ambities voor 2011

Algemeen
In januari wordt gestart met het maken van de Visie Bedrijventerreinen Woensdrecht. Hierin zal worden opgenomen  welke bedrijventerreinen binnen Woensdrecht beschikbaar zijn voor Aviolanda. In mei zal de besluitvorming hierover plaatsvinden.
Daarnaast wordt er hard gewerkt aan een Samenwerkingsovereenkomst tussen alle Stakeholders en de gemeente Woensdrecht, medio dit jaar zal deze getekend kunnen worden. Verder zal in 2011 het onderzoek naar geluid gecontinueerd worden.

People
Op 17 januari wordt het opleidingscentrum officieel geopend en op 22 januari is iedereen van harte welkom tijdens de Open Dag. Een mooie gelegenheid om de theorielokalen, de praktijkruimten en de grote hangar met verschillende vliegtuigtypes te bezichtigen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Aviolanda of van de World Class Aviation Academy.
De Aviation Training Group zal verder dit jaar het aanbod aan commerciële opleiding bij de World Class Aviation Academy (WCAA) uitbreiden. Er worden gesprekken gevoerd met diverse landen, zoals Jordanië, Chili en Thailand. Ook zal er onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van een campus voor studenten. Naast huisvesting gaat het dan ook om diverse voorzieningen, waar de bevolking van de gemeente Woensdrecht ook gebruik van zou kunnen maken.

Planet
Er vindt overleg plaats over de financiering van de Groene Agenda. Zodra hier zekerheid over is kan er gestart worden met de uitvoering van het eerste groene project. De verwachting is dat dit in augustus dit jaar gerealiseerd is. Uiteraard houden we u via deze nieuwsbrief en de website hierover op de hoogte.
Daarnaast wordt er op alle onderdelen van Aviolanda Woensdrecht gewerkt aan de implementatie van een van de uitgangspunten van het project, namelijk ‘duurzaamheid’.

Profit
Een van de speerpunten op het gebied van profit zal dit jaar een samenwerkingsconvenant met Defensie zijn, dit is van groot belang voor het project. Daarnaast wordt het Business Park Aviolanda geherstructureerd en wordt er gezocht naar bedrijven die zich hier willen vestigen. In 2011 zal de ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw verder ter hand worden genomen en de mogelijkheden worden onderzocht om de toegangsweg naar Aviolanda te verbeteren.

Share this via