Aviolanda centraal bij bezoek minister aan Woensdrecht

Aviolanda centraal bij bezoek minister aan Woensdrecht

Het bedrijfsleven, de gemeente Woensdrecht, de provincie Noord-Brabant en Defensie zullen zich blijven inspannen om Aviolanda tot een succes te maken. Dit werd vandaag duidelijk tijdens een bezoek van minister Hennis-Plasschaert aan Vliegbasis Woensdrecht. Aviolanda moet hèt centrum worden voor (militair) vliegtuigonderhoud in Nederland. Cruciaal hiervoor is het binnenslepen van het onderhoud aan de motoren van de nieuwe F35. Een business case van de Luchtmacht zal eind dit jaar duidelijk moet geven over de haalbaarheid hiervan.

De provincie Noord-Brabant heeft voor Aviolanda naast Vliegbasis Woensdrecht ruimte ter beschikking gesteld aan bedrijven die zich bezighouden met luchtvaartonderhoud. Doel van het project is uiteindelijk een verzameling technologische hoogwaardige bedrijven te centreren rondom de Vliegbasis. Voor de regio betekent dit werkgelegenheid, de luchtmacht heeft zijn onderhoudspartners dichtbij huis en de bedrijven kunnen gebruik maken van de start- en landingsbaan van de Vliegbasis. Een win-win situatie dus voor alle partijen.

Onderhoudscontract F35
Cruciaal in dit project is echter het aantrekken van het onderhoudscontract voor de motoren van de F35. Naast hoogwaardige werkgelegenheid (120-140 directe arbeidsplaatsen) voor 30 jaar en langer zal het spin off opleveren voor andere gebieden zoals opleidingen en logistiek.

De luchtmacht heeft dan ook het voortouw genomen bij het opzetten van een businesscase. Het binnenhalen van een dergelijk onderhoudscontract zal naar schatting 72 miljoen euro aan investeringen vergen, op te brengen door het rijk en private ondernemingen. Vandaag heeft de provincie te kennen gegeven te overwegen middelen beschikbaar te willen stellen voor een deel van de financiering.

hennisenadriaansen2

 

Share this via