Aviolanda: nieuwsbrief mei 2014

Aviolanda: nieuwsbrief mei 2014

In de eerste nieuwsbrief van het jaar zetten we graag de afgelopen gebeurtenissen voor u op een rij in vier rubrieken:

Algemeen
People
Planet
Profit

 • Algemeen

Exposure
Op beurzen en bijeenkomsten hebben de partners van Aviolanda zich de afgelopen maanden weer volop laten zien.

Februari:

 • Maintenance & Services (Breda): Congres met ruim 400 deelnemers en tientallen sprekers, georganiseerd door DI-WCM in samenwerking met Mikrocentrum, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderhoud.
 • High Level Lunch, Strategic Board Delta Region (Brussel): De overhandiging van de Koepelvisie en strategische agenda aan vertegenwoordigers van Europese instellingen.

 

Maart:

 • iShare projectbijeenkomst (Delft): Op deze bijeenkomst heeft DI-WCM in samenwerking met TNO in Delft informatie verstrekt over een innovatieproject rond sensoren voor besturingssystemen in schepen en offshore platforms.
 • iMaintain (Rotterdam): Jaarlijks congres met de verkiezing van maintenance-manager van het jaar, georganiseerd door DI-WCM in samenwerking met  IndustrieLinqs en NVDO.
 • Maintenance (Antwerpen): DI-WCM geeft samen met Ki< Terneuzen en iTanks Rotterdam informatie over de DI-WCM activiteiten, de samenwerkende MVP partners en de verschillende innovatieprojecten.
 • Open Luchtvaartdagen Vlaanderen: De luchtvaartdag heeft ruim 30.000 bezoekers getrokken. AM&TS was erbij (www.luchtvaartdag.be).

 

Mei:

 • Open dag bij de AM&TS (Aircraft Maintenance & Training School). Toekomstige studenten kregen op 10 mei meer informatie over de mogelijkheden van de opleiding en het toekomstsperspectief.

Verder…
De Woensdrechtse Bode besteedt iedere twee weken aandacht aan Aviolanda met interviews en nieuwsitems. Heeft u de artikelen al gelezen? Daarnaast is er vier keer per jaar een hele Bode-pagina gevuld met bijzonder Aviolanda-nieuws. In april werden op de Aviolanda-pagina de economische activiteiten op Business Park Aviolanda belicht. Kijk op Facebook.
Op Facebook.com/kiesvliegtuigtechniek staat nieuws over de Aircraft Maintenance &Training School.
De website www.fokker.com is vernieuwd. Neem gauw een kijkje. Ook www.logistiekcentrumwoensdrecht.nl is vernieuwd, hier staan veel vacatures.

Vooruitblik 2014
De partners van Aviolanda gaan de komende maanden met onderstaande events aan de slag:

 • 21 mei: Innovatie Ontketend Maintenance in het kader van de Delta Region Week. Op deze bijeenkomst wordt een tiental onderhoudsvraagstukken met elkaar besproken. De Strategic Board Delta Region organiseert deze bijeenkomst samen met de Kamer van Koophandel en DI-WCM. Aanmelden via www.kvk.nl
 • 2 juni: Bedrijvencontactdag gemeente Woensdrecht: ontmoetingsavond voor alle ondernemers in de gemeente. Thema netwerken en verbinding leggen. Aanmelden viak.hendrikx@woensdrecht.nl.
 • 13 juni: Meeting Point: kennismaken met de onderwijstak op Aviolanda voor  bedrijven en onderwijsinstellingen.
 • 20 en 21 juni: Open Dagen Luchtmacht in Gilze Rijen. Zie www.defensie.nl
 • 17 juli: Demonstratievlucht van de 2SEAS20, het speciaal voor het 3i-project ontwikkelde, onbemande luchtvaartuig in Ramsgate, UK. Zie: www.2seas-uav.com
 • 18 september: Eindbijeenkomst van het 3i-project met alle resultaten van het project dat zich richt op veiligheid boven zee door de inzet van onbemande luchtvaartuigen. Meer op www.2seas-uav.com

 

 • People

WCM Summer School  2014 (18-22 augustus 2014)
Jongeren met een Master in techniek of onlangs afgestudeerden (maximaal 5 jaar in bezit van diploma) met veel interesse in Maintenance Management & Engineering kunnen deelnemen aan de World Class Maintenance Summer School 2014. De Summer School vindt plaats van 18 tot en met 22 augustus 2014. Met behulp van workshops maken studenten kennis met de spannende wereld van onderhoud. Het analytisch vermogen en de creativiteit worden op de proef gesteld terwijl er aan oplossingen van problemen wordt gewerkt in realistische case studies. Studenten worden begeleid door top-professoren in maintenance en aan het eind van het programma vinden er presentaties plaats. De beste oplossing wordt geprezen door juryleden uit de industrie en wetenschap.

Buiten onderwijs en teamwerk worden ook een bedrijfsbezoek gepland, sociale events en een leiderschapstraining. Er wordt een platform geboden om anderen te leren kennen en ook nog plezier te hebben. Inschrijven kan voor 3 juni via WCM Summer School via de site.

Kick off Veiligheid & Vakmanschap traject bij AM&TS
Vanaf het nieuwe schooljaar 2014/2015 verzorgt de AM&TS (Markiezaat College, onderdeel van ROC West-Brabant) voor Defensie de opleiding Veiligheid & Vakmanschap Vliegtuigonderhoudstechnicus Mechanica, niveau 4. VeVa, dé mbo-opleiding van Defensie, laat de student kennis maken met de marine, de landmacht en de luchtmacht en bereidt studenten voor op de eerste functie bij Defensie. De opleiding geeft na het diploma en bij goedkeuring door Defensie recht op een techniekpremie van € 2500 per jaar. De opleiding Vliegtuigonderhoud gecombineerd met een VeVa traject biedt de student binnen de Luchtmacht veel kansen. Vliegtuigonderhoud omvat het uitvoeren van planbaar onderhoud (preventief), repareren van defecten (correctief) en het uitvoeren van verbeteringen (modificaties) van mechanische, elektrische of avionische aard. De Luchtmacht biedt daarvoor diverse functies op de operationele vliegvelden Leeuwarden, Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven en Woensdrecht. De start van de opleiding ging gepaard met de komst van luitenant-generaal Schnitger per Alouette. Zo’n 200 leerlingen waren getuige van deze openingshandeling bij het F-16 ‘leermateriaal’.

IMG_0660

De kick-off met luitenant-generaal Schnitger

Nieuwe vacatures Logistiek Centrum Woensdrecht
Logistiek Centrum Woensdrecht heeft diverse vacatures openstaan op technisch en logistiek gebied. Kijk op www.logistiekcentrumwoensdrecht.nl voor het complete overzicht.

Intentieverklaring intensieve samenwerking
Kolonel de Jongh van de vliegbasis Woensdrecht, burgemeester Adriaansen (gemeente Woensdrecht) en burgemeester Petter (Bergen op Zoom) hebben in april een intentieverklaring ondertekend. De drie partijen streven een intensievere samenwerking na en hebben dat met de intentieverklaring vastgelegd. Hierbij ligt het accent op de drie onderdelen die vliegbasis Woensdrecht en de streek met elkaar verbinden: wonen, werken (inclusief opleiden) en recreëren. Daarnaast committeren de drie partijen zich aan de gebiedsontwikkeling en regiomarketing van de Brabantse Wal.

tekening samenwerking

Ondertekening met (v.l.n.r.) burgemeester Petter, kolonel de Jongh, burgemeester Adriaansen en verantwoordelijk portefeuillehouder Groffen.

Hoogerheide maakt kans op prijs voor wielerparcours en scholencompetitie
Stem op Hoogerheide via www.brabant.nl/dorpenderby
Hoogerheide doet mee aan de Brabantse DorpenDerby als wielerdorp in het Brabantse Walhalla. Niemand minder dan Gianni Romme is daarbij de coach. Hiermee maakt het dorp kans op een geldprijs voor de realisatie van een fietsscholencompetitie en wielerparcours. De fietsscholencompetitie is voor alle groep 7 en 8 scholieren in Woensdrecht. Het parcours wordt onderdeel van een fietspoort, dat komt bij het Zuidwesthoekcollege en Natuurpoort Volksabdij. Hiermee kan iedereen plezierig en veilig fietsen. Van jonge fietsers en fietsers met een beperking tot sportieve en recreatieve fietsers. Naast dit parcours komen er ook mtb routes en een veldrijparcours. Het project wordt gerealiseerd door de Wielervereniging RSC de Zuidwesthoek, het ZuidWestHoek College, de Brede WelzijnsInstelling (BWI) Woensdrecht, basisscholen, ondernemers, Rabobank Roosendaal – Woensdrecht, de KNWU, Sportservice Noord-Brabant, ondernemers en gemeente Woensdrecht. Om de prijs van de DorpenDerby te winnen, hebben we uw stem nodig! Stem dus op Hoogerheide via www.brabant.nl/dorpenderby

 • Planet

Landschappen van Allure
De provincie heeft half maart besloten geen subsidie te verstrekken aan het project “Van A naar B (Antwerpen naar Bergen op Zoom)” met deelprojecten die aansluiten bij het uitvoeringsprogramma “Groene Agenda”. Het doel was de natuur mooier en grootser te maken door natuur- en landschapsprojecten uit de streek zelf. Nu de subsidie niet is toegekend gaat de gemeente op zoek naar andere manieren. De 13 partners in het project Landschappen van Allure hebben besloten om de unieke, ontstane synergie niet verloren te laten gaan. Gezamenlijk gaan ze kijken welke deelprojecten kansrijk zijn en opgepakt kunnen worden door middel van alternatieve subsidiebronnen, burgerparticipatie, crowdfunding en andere samenwerkingsmethoden.

Het Eiland
In het uitvoeringsprogramma Groene Agenda Aviolanda is het gebied van het Eiland nabij Huijbergen opgenomen. De visie geeft aan dat dit hele gebied weer hersteld wordt naar de situatie in 1840. Toentertijd lag in dit gebied een groot ven met daarin een schiereiland. Dit ven is in de vorige eeuw drooggelegd en omgevormd naar een landbouwgebied. Om de verdroging van de Brabantse Wal tegen te gaan en de natuur te versterken is het herstel van het ven wenselijk. Het deelplan van het Eiland is opgeknipt in twee fasen. Fase 1 is de inrichting van de vijf hectares die al in eigendom waren van de gemeente in combinatie met de aanleg van een ecologische verbindingszone.
Als de mogelijkheid zich voordoet om meer gronden te verwerven in dit gebied wordt fase 2 uitgevoerd. In deze fase wordt het gehele gebied weer hersteld als ven, inclusief de aanleg van het oorspronkelijke schiereilandje.

In de afgelopen periode is de eerste fase van het eiland gerealiseerd en heeft Brabants Landschap zich bereid verklaard dit gebied over te nemen. Dit project is een mooi voorbeeld van waar partijen elkaar kunnen vinden. Van tegenstand naar overleg, van overeenstemming naar aankoop en van inrichting naar toekomstig beheer. Hier mogen alle betrokken partijen, te weten Namiro, Benegora, BMF, Brabants Landschap, Evides, het Waterschap Brabantse Delta, de Provincie en de gemeente Woensdrecht, trots op zijn.

 • Profit

Aviolanda centraal bij bezoek minister
Het bedrijfsleven, de gemeente Woensdrecht, de provincie Noord-Brabant en Defensie zullen zich blijven inspannen om Aviolanda tot een succes te maken. Dit werd eind januari duidelijk tijdens een bezoek van minister Hennis-Plasschaert aan Vliegbasis Woensdrecht. Aviolanda moet hét centrum worden voor (militair) vliegtuigonderhoud in Nederland.

De provincie Noord-Brabant heeft naast Vliegbasis Woensdrecht ruimte ter beschikking gesteld aan bedrijven die zich bezighouden met luchtvaartonderhoud. Het doel is uiteindelijk een verzameling technologische hoogwaardige bedrijven te centreren rondom de Vliegbasis. Voor de regio betekent dit werkgelegenheid, de Luchtmacht heeft de onderhoudspartners dichtbij huis en de bedrijven kunnen gebruik maken van de start- en landingsbaan van de Vliegbasis. Een win-win situatie dus voor alle partijen.
Meer? Zie link

hennisenadriaansen2

Burgemeester Adriaansen verwelkomt minister Hennis-Plasschaert

Chinese vliegtuigbouwer COMAC nieuwe huurder op Business Park Aviolanda
De Chinese vliegtuigbouwer COMAC heeft zich eind januari gevestigd in Business Center De Pionier op Business Park Aviolanda in verband met een samenwerkingsproject met Fokker Services. Voor de periode tot najaar 2014 is COMAC gehuisvest in De Pionier waar ze twaalf werkplekken innemen. Meer info: zie link  

Contract ondertekend voor aanschaf automatisch opslagsysteem Luchtmacht
Eind januari heeft de sous-chef Verwerving, mr. Ad van de Geijn, zijn handtekening gezet onder een contract voor de aanschaf van een automatisch opslagsysteem voor het nieuwe distributiecentrum van de Luchtmacht. Met dit systeem kan het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) straks meer dan 155.000 artikelen automatisch inslaan, opslaan en uitslaan. Het bedrijf Dematic gaat aan de slag met de bouwvan het automatisch opslagsysteem. In2015 wordt dit systeem in gebruik genomen, waarna de voorraden van de Luchtmacht die nu nog verspreid liggen over verschillende locaties, naar het LCW overgebracht kunnen worden. Meer? Zie link.

souchef tekent

Sous-chef Verwerving, mr. Ad van de Geijn – links aan tafel, zet zijn handtekening onder het contract samen met René Sickler van Dematic

Nederland en België werken samen om inzetbaarheid NH-90 te garanderen
In februari vond op vliegbasis Woensdrecht een inhuldigingsceremonie plaats ter ere van de Binationale Logistieke Cel NH-90 (BNLC). De BNLC is onderdeel van de Belgisch Nederlandse Samenwerking (BeNeSam). Het is een belangrijke stap in het binationale beheersproces van de NH-90, de nieuwste helikopter binnen Defensie, die momenteel wordt ingevoerd. Het doel voor zowel Nederland als België is de beschikbaarheid van de NH-90 zeker te stellen en dat tegen zo laag mogelijke kosten te doen. Meer informatie.

Inzet onbemande vliegtuigen bij incidenten op schepen
De zuidelijke Noordzee is, samen met het aangrenzende Kanaal, de drukst bevaren scheepsregio in Europa. Organisaties zoals brandweer, politie, kustwacht en reddingsdiensten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in dit gebied. Zij gaan hierbij uit van informatie die verzameld wordt door vliegtuigen, automatische boeien en radar. Deze manier van data verzamelen is echter maar beperkt effectief en vrij kostbaar. Een alternatief is de inzet van onbemande luchtvaartuigen. Zestien partners in Engeland, Frankrijk, België en Nederland gaan samenwerken om de veiligheid van de Noordzee en het Kanaalgebied te vergroten door de inzet van onbemande luchtvaartuigen, ook wel UAS, RPAS of drones genoemd. Het Europese subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën heeft hiervoor 280.000 euro toegezegd. De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant is ontwikkelaar en projectleider van dit project. Aviolanda Woensdrecht (Business Park Aviolanda) is genoemd  als beoogde test- en vlieglocatie van het toestel. De toestellen moeten ook onderhouden worden. De doelstelling is om ook dit in Woensdrecht te doen. Hiervoor werkt de Aircraft Maintenance & Training School aan een plan.

Nieuw innovatie- en businessprogramma Aerospace op Aviolanda
Behalve UAS Maintenance Valley en 3i is er nóg een project dat Aviolanda Woensdrecht als ‘thuisbasis’ heeft, namelijk BAC. BAC staat voor Business ACcelerator Woensdrecht en doet aan business-development voor MRO-bedrijven (MRO staat voor Maintenance, Repair and Overhaul). BAC focust op vier thema’s: composietinspectie- en onderhoud, avionica, elektrische systemen en corrosiebestrijding. Projectleider Bert Klarus van REWIN zegt: ‘De focus van BAC ligt vanuit de thema’s enerzijds op het onderhouden van nieuwe materialen zoals composiet en nieuwe onderhoudstechnieken voor anticorrosiebehandeling. Anderzijds kijken we naar de businesskansen voor het onderhouden van verouderde componenten van oudere toestellen. Er lopen verschillende innovatieprojecten rondom de thema’s en ik sluit niet uit dat er vanuit die projecten raakvlakken ontstaan met het onderhoud aan de onbemande toestellen. Die bestaan immers ook uit composieten en elektrische systemen. DI-WCM en REWIN werken met ondersteuning van de gemeente Woensdrecht en het samenwerkingsverband Regio West-Brabant aan een vervolgprogramma van MRO&U-innovatie en businessontwikkelingsprojecten in de aerospacesector. Daarin zullen ook de onbemandeluchtvaartsystemen een plek krijgen.’

Share this via