Business Case Maintenance Valley

Business Case Maintenance Valley

Het kabinet heeft in Nederland 9 “topgebieden” aangewezen. In het kader van de presentatie van het gebied West- en Midden -Brabant aan het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft het Business Park Aviolanda opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Stratelligence om een business case op te stellen voor Maintenance Valley. In dit document wordt gewezen op het belang van samenwerking van Defensie met private partijen en wordt aangegeven wat de waarde en omvang is van het Maintenance Valley-initiatief in West- en Midden-Brabant.

Maintenance Valley
Maintenance Valley staat voor meerdere ontwikkelingen die tegelijk plaatsvinden en die allemaal te maken hebben met onderhoud aan vliegtuigen. Ze hebben als doel de Nederlandse positie in de internationale MRO-wereld (onderhoud, reparatie en revisie) te versterken. In West- en Midden-Brabant kennen we Aviolanda Woensdrecht en Aerospace & Maintenance Park Tilburg.

Inhoud businesscase
De businesscase heeft de werknaam “Uitbouwen van de basis”. In dit document wordt het belang geduid van Woensdrecht, het Logistiek Centrum Woensdrecht en de luchtvaartonderhoudsindustrie in Maintenance Valley. Er wordt geïllustreerd welke mogelijkheden het Maintenace Valley initiatief in West en Midden Brabant biedt voor de ontwikkeling van Aviolanda tot hét Europese onderhoudscluster voor diverse (luchtvaart)systemen. Enkele conclusies uit het rapport zijn:

 • Nederland wil tot de top in luchtvaartonderhoud behoren en Defensie wil kosteneffectief het eigen onderhoud verbeteren. Aviolanda vormt de spil in deze ambities en clustervoordelen zijn er voor Defensie en de civiele sector. Clustervoordelen blijken ook essentieel te zijn voor de concurrentiepositie van Brabant en Nederland in de luchtvaartindustrie;
 • Het meest kansrijk in Brabant is de militaire onderhoudsmarkt. De civiele markt heeft ook potentie in specifieke deelsegmenten;
 • Componenten- en motorenonderhoud zijn het meest interessant door de omvang en de logistieke afhankelijkheid;
 • Er zijn enkele specifieke technologieën met potentie:
 1. Opkomende inspectie- en reparatietechnieken (niet destructieve inspectiemethoden en waterjet/chemical stripping);
 2. Composietonderhoud;
 3. Corrosiedetectie;
 4. Fleet life management, prognostics & health management en condition based maintenance;
 5. Duurzame afstoting;
 6. Opkomend marktsegment is de ontwikkeling van onbemande vliegtuigen.
 • Kritische succesvoorwaarden zijn infrastructuur, de omvang van het defensieonderhoud en opleidingen;
 • Het totale potentieel is hoog. In potentie kan  er 2900 fte aanvullende werkgelegenheid gecreëerd kunnen worden in Brabant.
Share this via