DCMC krijgt extra subsidie ​​voor het realiseren van fieldlab

DCMC krijgt extra subsidie ​​voor het realiseren van fieldlab

Het Development Center for Maintenance of Composites (DCMC) heeft vanuit de Regiodeal Midden- en West-Brabant een aanvullende subsidie ​​gekregen van de gemeente Tilburg. In totaal bedraagt ​​de subsidie ​​van DCMC nu € 900.000, voor onder andere het opzetten van een Smart Industry fieldlab op Aviolanda in Woensdrecht. Hier kunnen bedrijven en kennisinstellingen slimme industrieoplossingen ontwikkelen, testen, plannen en implementeren voor sectoren als lucht- en ruimtevaart, scheepvaart, automotive en windenergie. Met de subsidie ​​kan DCMC concrete plannen maken voor de realisatie en exploitatie van het fieldlab.

Martin Knegt, algemeen directeur van DCMC, is de gemeente Tilburg erkentelijk voor het vertrouwen in de missie van DCMC, om een ​​gerenommeerd expertisecentrum te worden met een gespecialiseerd fieldlab waar bedrijven met specifieke problemen terecht kunnen. Knegt: “Met deze subsidie ​​kunnen we ons onderzoekscentrum starten en ons toeleggen op innovaties rond onderhoud aan composieten, een type constructiemateriaal dat steeds vaker wordt gebruikt in verschillende industriële sectoren en toepassingen”.

Alle troeven in handen

Aviolanda, naast de Vliegbasis Woensdrecht, is hèt lucht- en ruimtevaartinnovatiecentrum van Europa voor community building en marktontwikkeling. Het is de Nederlandse one-stop-shop voor onderhoud en kennisuitwisseling. Aviolanda is actief bezig met het ontwikkelen van clusters, zoals die voor composietonderhoud en onbemande luchtvaartuigen (UAV’s). Het DCMC fieldlab wordt een mooie aanvulling op het onderhouds-, innovatie- en onderzoekscluster.

DCMC heeft alle troeven in handen om samenwerking te stimuleren en nieuwe bedrijven op het gebied van onderhoud aan te trekken. Niet alleen in de luchtvaart, ook andere industriesectoren kunnen er grensoverschrijdend kennis en expertise delen.

Bovendien kunnen regionale trainings- en opleidingsinstituten DCMC gebruiken voor praktische training met en kennisoverdracht over composieten.Ze kunnen er studenten opleiden tot specialist in het onderhoud van dit innovatieve materiaal, en zo zeer waardevolle arbeidskrachten afleveren.

Knegt: “Met de extra subsidie ​​kunnen we nu op één fysieke locatie onze krachten bundelen om verdere praktijkervaring op te doen en nieuwe ideeën te testen. Het fieldlab op Aviolanda helpt onderzoek te faciliteren en een collectieve kennisdatabase voor alle deelnemers te creëren, terwijl ook de individuele onderzoekskosten worden verlaagd. We streven ernaar om meer partners aan te trekken en samen te werken met andere bedrijven die zich op het bedrijventerrein bevinden, evenals met andere luchtvaart-, automobiel-, scheepvaart-, energie- en infrastructuurbedrijven. “

Share this via