De Nederlandse dronesector heeft de NL Drone Dag omarmd

De Nederlandse dronesector heeft de NL Drone Dag omarmd

Positieve geluiden klinken op de beursvloer van de NL Drone Dag op donderdag 23 maart in de Amsterdam RAI. Het evenement dat vijf jaar geleden voet aan de grond krijgt, en wegens de coronapandemie twee keer uitgesteld werd,  laat een goede indruk achter. De Nederlandse dronesector heeft het landelijke event omarmd. De overheid, diverse testcentra, fabrikanten en operators komen samen en dat blijkt een groot succes.

Met steun van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat biedt de NL Drone Dag, onderdeel van de Amsterdam Drone Week dat plaatsvond van 20 t/m 23 maart 2023, een (internationaal) podium aan de dronesector. 

Kansen en mogelijkheden


Tijdens de opening van de NL Drone Dag nam Rob Nispeling van Dutch Drone Centre (DDC) Aviolanda namens het Dutch Drone Platform (DDP) het woord om het belang van de samenwerking met Drone Council Nederland (DCNL) toe te lichten. In 2017 is het Dutch Drone Platform opgericht als samenwerkingsverband van Nederlandse testcentra om als gesprekspartner van de Nederlandse overheid kansen en mogelijkheden voor testcentra onder de aandacht te brengen. 

Door de toetreding van enkele nieuwe testcentra, vooral gelegen in stedelijke en industriële gebieden, bestaat dit samenwerkingsverband inmiddels uit tien testcentra verspreid over heel Nederland. DCNL is in 2022 opgericht als samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven dat richting geeft aan de Nederlandse ontwikkeling op dronegebied. Rob licht toe wat het belang is van het samenwerkingsverband tussen Dutch Drone Platform en de Drone Council. Hij blikt vooruit op de toekomstplannen: “We kunnen met elkaar een stap vooruit zetten. De pogingen om iets van de grond te krijgen samen met het ministerie slaan aan. Ik zie nu dat de drone industrie aan het versnellen is. Je kunt elkaar hier fysiek ontmoeten en de Nederlandse dronesector een (internationaal) podium geven. Dan kun je elkaar vinden!”, laat Rob weten.

Rob Nispeling bij de NL Drone Dag.

De Drone Council organiseert jaarlijks ook een netwerkdag voor de sector. Rob vindt dat dit najaar extra aandacht gegeven moet worden aan gebruikers: “Juist nu steeds meer sectoren het nut van het gebruik van drones zien bij hun bedrijfsvoering is het belangrijk hen bij de dronesector bijeenkomsten te betrekken.” Met een versterkte samenwerking tussen de Nederlandse testcentra in DDP kunnen we nog sterker inzetten op het gebruik van drones.

Share this via