Enthousiaste raadsleden op bezoek bij Aviolanda Aerospace

Enthousiaste raadsleden op bezoek bij Aviolanda Aerospace

De raadsleden van de gemeente Woensdrecht bezochten afgelopen woensdag het terrein van Aviolanda Aerospace. Daar presenteerde de nieuwe directeur van Aviolanda, Ivo van der Vlis, de plannen die er liggen voor het cluster in vliegtuigtechniek. Ook bewoners waren deze avond welkom en aanwezig. De bijeenkomst leverde veel enthousiaste reacties op.

Alle aanwezigen worden woensdagavond allereerst getrakteerd op een rondleiding door de nieuwe hangar van Fokker Services Group. Eerder dit jaar werd de immense wide body hangar in gebruik genomen, als een plek waar de organisatie in luchtvaarttechniek verder kan groeien. Het vervolg van de avond leidt alle aanwezigen naar het examenlokaal van onderwijsinstelling AM&TS, waar een presentatie wacht over het nieuwe ondernemingsplan van Aviolanda Aerospace. Burgemeester Steven Adriaansen opent de bijeenkomst en spreekt zijn trots uit als aandeelhouder van het park. “We willen als gemeente betrokken zijn bij de publieke waarde van dit park. De enorme werkgelegenheid die hier gecreëerd wordt, is voor ons belangrijk. De nieuwe wide body hangar zien wij als een nieuwe start voor Aviolanda.”

Ivo van der Vlis neemt als nieuwe directeur van Aviolanda het woord over. “Dit park wordt gezien als een nationaal belang. Dat beseffen we – de mensen die hier werken en de omwonenden – niet altijd. We moeten ons realiseren dat er hier grootse dingen gebeuren.” Als voorbeeld noemt hij een gesprek dat hij had met iemand op Schiphol. “Mijn gesprekspartner vertelde me dat hij deze school, AM&TS, het liefst op Schiphol zou zien. Toen besefte ik me: wij hebben met de AM&TS goud in handen. Dat gaan we niet zomaar weggeven.” 

Samenwerking: civiel, militair en onderwijs

Van der Vlis benadrukt het belang van samenwerking. Civiel, militair, maar ook het onderwijs. “Onze missie is om nog meer de krachten te bundelen. De vliegbasis Woensdrecht zit een paar honderd meter verderop. Die ligging naast het civiele onderhoud is uniek, dat zie je nergens anders in Europa. Daar moeten we op inspelen. In de plannen die er liggen staat die samenwerking tussen alle partijen voorop.” Ook duurzaamheid is een thema dat veelvuldig terugkomt in het ondernemingsplan van Aviolanda Aerospace. “Op lokaal niveau proberen wij een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

Lennart Arends sluit de avond af met een presentatie over de vestigingsfactoren van Aviolanda Aerospace, waarnaar hij onderzoek deed. Is er voldoende huisvesting voor medewerkers van het Business Park Aviolanda? Zijn er genoeg busverbindingen voor de studenten van AM&TS? Kloppen de behoeften van medewerkers? Voor zijn onderzoek deed hij tientallen interviews met medewerkers van het Business Park Aviolanda en met studenten van AM&TS en Curio’s mbo Vliegtuigtechniek. “Je hoort dan verhalen van docenten die studenten ophalen op het station omdat ze anders niet bij de opleiding kunnen komen. Dat zijn schrijnende voorbeelden, natuurlijk.” Van der Vlis besluit: “Die bereikbaarheid is iets waar Aviolanda aan gaat werken. En zo liggen er nog tal van uitdagingen waar we ons hard voor gaan maken.” Die uitdagingen en meer aspecten uit het ondernemingsplan worden de komende tijd besproken in de media.

Share this via