Internationaal project onbemande vliegtuigen voor maritieme toepassingen van start in Woensdrecht

Internationaal project onbemande vliegtuigen voor maritieme toepassingen van start in Woensdrecht

Vanuit het Europese programma ‘Interreg 2 zeeën’ is €1.85 miljoen beschikbaar gekomen om het gebruik van onbemande vliegtuigen op zee te stimuleren. Dankzij deze subsidie gaat een internationaal project over onbemande vliegtuigen, genaamd “3i”, van start . Twaalf organisaties, uit Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië investeren eveneens €1.85 miljoen.  Zij zullen samen gaan werken om tot een prototype te komen dat voor deze toepassing geschikt is. Dit gaat plaatsvinden  op Business Park Aviolanda dat is gevestigd aan de luchtmachtbasis Woensdrecht. Het project loopt tot september 2014 en gaat op 21 juni van start met een kick-off bijeenkomst.

Projectnaam 3i
De projectnaam is ‘3i’, dit is een acroniem voor Integrated Coastal Zone Management via Increased situational awareness throughInnovations on Unmanned Aircraft Systems.

Maritieme toepassingen
In het Kanaal en de zuidelijke Noordzee zijn organisaties zoals politie, havendiensten en milieuorganisaties geïnteresseerd in het monitoren van bewegingen en activiteiten van schepen. Momenteel wordt dit gedaan door (bemande) vliegtuigen, radars en automatische boeien. Het inzetten van onbemande vliegtuigen voor dit doel is een nieuwe manier van monitoren, die bovendien kosteneffectief is.

Het 3i project zal een prototype van een onbemand vliegtuig opleveren en daarmee een belangrijke kennisbijdrage leveren aan het creëren en de toepassing van onbemande vliegtuigen aan maritieme veiligheid. De resultaten van het 3i project  zullen vrij beschikbaar worden gesteld om zo de ontwikkeling van de technologie voor onbemande vliegtuigen te ondersteunen en om een commercieel en competitief voordeel te leveren aan verschillende Europese technische organisaties.

Internationale samenwerking
In het 3i project werken zowel Nederlandse, Engelse als Franse kennisorganisaties en uiteindelijke afnemers samen, zoals: universiteiten, scholen, bedrijven, politie, havendiensten, brandweer en overheden.

Zo maakt de universiteit van Southampton het frame en de aandrijving van het prototype. De Technische Universiteit Delft is verantwoordelijk voor de automatische piloot en de Franse Universiteit Telecom Bretagne zorgt voor de gebruikersomgeving. De overige partners ondersteunen deze activiteiten. Zo stellen de eindgebruikers, zoals havendiensten en politie, de kaders waaraan het onbemande vliegtuig moet voldoen op basis van een aantal operationele scenario’s.

Planning 3i project
Het 3i project kent drie fasen: allereerst zal er een onderzoek- en ontwikkelingsfase zijn. Een van de doelen van deze fase is om de specificaties voor een prototype te ontwikkelen. Vervolgens volgt de bouw- en testfase. De planning is dat in september 2013 een prototype klaar is. De laatste fase is de demonstratiefase, waarin met het ontwikkelde onbemande vliegtuig een aantal demonstraties gegeven zal worden in de haven en kust van Rotterdam, de kust van Kent, de haven van Dover en de kust van Bretagne. Het project zal in september 2014 eindigen.

Kick-off bijeenkomst
Op donderdag 21 juni zal de kick-off van het 3i project plaatsvinden van 09.30-15.00 uur in het gemeentehuis van Woensdrecht (Huijbergseweg 3 te Hoogerheide). Dit evenement zal met name interessant zijn voor overheden, maritieme en industriële organisaties, scholen, universiteiten en overige geïnteresseerden in onbemande vliegtuigen. U bent allen van harte welkom, opgave kan via e-mail: 3i@aviolanda.nl

Share this via