Koninklijke Luchtmacht versterkt samenwerking met industrie

Koninklijke Luchtmacht versterkt samenwerking met industrie

Afgelopen weekend heeft de Koninklijke Luchtmacht haar banden met de industrie verder versterkt. Tijdens de Luchtmachtdagen zijn namelijk vier vernieuwende overeenkomsten getekend. Daarnaast werd de basis gelegd voor een overeenkomst met een nieuwe samenwerkingspartner.

Strategic partnering agreement met Boeing

Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Schnitger en Tim Sassenrath, Global Services & Support vice-president van Rotorcraft Support Boeing verdiepten de bestaande samenwerkingsverbanden. Met het tekenen van de strategic partnering agreement wordt de operationele inzetbaarheid van de Apache en Chinook vergroot en tegelijkertijd de kosten voor helikopteronderhoud verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld nieuwe componenten aan het bestaande contract toegevoegd en zijn er samenwerkings-verbanden met Nederlandse leveranciers aangegaan op het gebied van onderhoud, reparatie en revisie.

Memorandum of Understanding (MoU) tussen Boeing en Fokker

Voortbouwend op de strategic partnering agreement die Boeing en de luchtmacht afsloten, heeft Boeing ook een memorandum of understanding met Fokker getekend. Dit biedt beide partijen mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van onderhoud en reparatie in Nederland, daarmee worden levertijden aanzienlijk verkort.

Intentieverklaring met Pratt &Whitney

In navolging op het F-35 programma is een intentieverklaring met Pratt & Whitney getekend. Dit verdrag ondersteunt de Nederlandse ambitie om het motorenonderhoud van de F-35 in Woensdrecht te verzorgen. Het is een belangrijke stap voor Logistiek Centrum Woensdrecht in de publiek private samenwerking met DAS en voor de regio West-Brabant.

Overeenkomst tussen Lockheed Martin en Fokker Elmo

Fokker Elmo tekende met Lockheed Martin een overeenkomst tot het leveren van elektronische kabelsystemen voor de F-35. Deze overeenkomst draagt bij aan de werkzekerheid van de ruim 150 technische specialisten die bij Fokker Elmo in Hoogerheide werken.

D140621EK1015 Fokker Lockhead

Ondertekening overeenkomst met Honeywell tijdens NIDV symposium
Tot slot is vandaag besloten de samenwerking met Honeywell te verdiepen middels een overeenkomst. Deze zal ondertekend worden tijdens het NIDV symposium op 20 november.

De ondertekening van de overeenkomsten is een belangrijke stap voor de Koninklijke Luchtmacht  en Logistiek Centrum Woensdrecht in het bijzonder doordat de operationele inzetbaarheid van bestaande vliegende systemen wordt vergroot en tegelijk de kosten voor onderhoud worden verlaagd. De overeenkomsten die rondom de F-35 zijn afgesloten bieden werkgelegenheid voor de Nederlandse industrie en voor de regio West-Brabant.

Share this via