Nieuwe aanvraag EU subsidie voor ontwikkeling Remote Sensing

Nieuwe aanvraag EU subsidie voor ontwikkeling Remote Sensing

De gemeente Woensdrecht en de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant hebben onlangs een substantieel project ingediend bij het Europese Interreg subsidieprogramma voor de ontwikkeling van Remote Sensing voor drones.

Remote Sensing (RS) is het op afstand en contactloos verzamelen van grote hoeveelheden data van het aardoppervlak. RS kan heel goed plaatsvinden met sensoren in luchtvoertuigen zoals drones . De sectoren landbouw, water & infrastructuur en natuurbeheer hebben voordeel van RS. De data vanuit de lucht levert waardevolle informatie op over bijv. de actuele toestand van gewassen, dijkerosie of de verdamping van water in natuurgebieden.

Hele keten
Alhoewel de ontwikkelingen binnen de RS snel lijken te gaan, blijkt de stap naar de markt nog erg ver. Met name eindgebruikers weten nog niet goed wat ze van RS kunnen verwachten. Daarom worden binnen dit project clusters ontwikkeld waarin alle organisaties binnen de innovatieketen worden betrokken; dus zowel de ontwikkelaars waaronder universiteiten, scholen en MKB-ers op het gebied van sensoren, ICT, lucht- en ruimtevaart, als eindgebruikers waaronder landbouwers, waterbeheerders en natuurbeheerders.

Europese samenwerking
De landen binnen het 2 Zeeën gebied waaronder Interreg valt, kennen allemaal dezelfde uitdagingen zoals (kust)erosie, droogte en optimalisatie van de landbouw. Door grensoverschrijdend met elkaar op te trekken, kan van elkaars kennis en kunde geprofiteerd worden. In het project zitten dan ook veertien partners met diverse achtergronden, waaronder MKB-ers en onderwijsinstellingen. Vanuit West-Brabant naast de gemeente Woensdrecht en REWIN ook de Aircraft Maintenance & Trainingschool, Geoinfra bv en ZLTO betrokken.

Demonstratielocatie
Om de mogelijkheden van RS in de praktijk te laten zien, is op en nabij Businesspark Aviolanda in de gemeente Woensdrecht een demonstratielocatie in oprichting. Hier kunnen de eindgebruikers in praktijk zien hoe drones gebruikt kunnen worden bij het verzamelen van de data. Woensdrecht is hierbij de ideale locatie omdat in de directe omgeving toegang is tot zowel natuur- als landbouwgebied. Bovendien ligt het vlak bij het open water van de Oost- en Westerschelde.

Project ICAReS
Het project dat momenteel bij Interreg is ingediend heeft de naam ICAReS gekregen: Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing. Het projectvolume is ruim 2,8 miljoen euro. Eind februari zal Interreg haar reactie geven op het project. Het partnerschap dat de projectaanvraag heeft ingediend bestaat uit:

 • Gemeente Woensdrecht – NL
 • ROC West-Brabant / Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) – NL
 • University of Southampton – UK
 • Centre d’innovation des technologies sans contact (CITC) – FR
 • Geoinfra bv. – NL
 • REWIN West-Brabant – NL
 • Innotek – BE
 • Skycap ltd. – UK
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouw organisatie (ZLTO) ( project waarnemer) – NL
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (project waarnemer) – BE
 • Earl Guille (observer partner) – FR
 • Benego/Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide (observer partner) – BE
 • Royal National Lifeboat Institution (RNLI) (observer partner) – UK
 • LuxAnt Groupe (observer partner) – FR

Meer informatie
Meer informatie over dit ICAReS (Innovation Cluster Accelerrating Remote Sensing) project kunt u opvragen bij Stefan van Seters, business developer bij REWIN West-Brabant; 076 – 56 46 778 s.vanseters@rewin.nl.

Share this via