Ondertekening convenant brandweerzorg Aviolanda

Ondertekening convenant brandweerzorg Aviolanda

Op woensdag 20 juli werd een convenant ondertekend waarin afspraken staan over de brandweerzorg op het Businesspark Aviolanda. 

Sinds maart 2016 rukt de brandweer van vliegbasis Woensdrecht samen met de vrijwillige brandweer van Hoogerheide uit bij branden op het aangrenzende industrieterrein De Kooi. Hiermee wordt een zeer snelle brandweerzorg gewaarborgd bij incidenten op het industrieterrein. Deze samenwerkingsafspraken werden destijds al vastgelegd in een convenant. 

Inmiddels onderhoudt de vliegbasis Woensdrecht ook militaire toestellen op het businesspark Aviolanda. In verband met specifieke deskundigheid voor brandweerzorg is het noodzakelijk dat de brandweer van de vliegbasis ook hier ingezet kan worden. Het bestaande convenant is dan ook uitgebreid met de onderhoudshangaars op Businesspark Aviolanda. 

Het convenant werd ondertekend op de vliegbasis Woensdrecht door burgemeester Adriaansen, de regionaal commandant van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant mevrouw Trijselaar en kolonel Teunissen-van de Kamp van de vliegbasis Woensdrecht. 

Share this via