Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht

Op 8 september 2011 zal er door negen partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend worden in het kader van Aviolanda Woensdrecht.
In juli 2009 is de Intentieovereenkomst ondertekend door de leden van de stakeholdersvergadering (Mutual Gains Approach Aviolanda Woensdrecht).

De onderlegger voor de intentieovereenkomst is de notitie “Ruimtelijke Visie Aviolanda Woensdrecht”. In deze notitie zijn de ambities van het project als geheel omschreven.

Vervolgens zijn deze ambities uitgewerkt voor de periode tot 2016 in een ontwikkelingsvisie. In april 2011 is door het Algemeen Bestuur van de Bestuurlijke Kerngroep de “Strategische Ontwikkelingsvisie 1e fase 2011-2016″ aangenomen.

In de Strategische Ontwikkelingsvisie wordt aangegeven dat de ambities zoals verwoord in de Ruimtelijke Visie gehandhaafd blijven en is een aanzet gegeven voor de werkzaamheden voor de komende 5 jaar op alle drie de deelprojecten: people, planet, profit. De ontwikkelingsvisie is de basis voor de samenwerkingsovereenkomst.

Ondertekenaars zijn:

  • Dhr. M.A. Fränzel als voorzitter van de Bestuurlijke Kerngroep
  • Dhr. E. Kwast, namens het Ministerie van Defensie
  • Dhr. P.J. Huis in ‘t Veld, namens de World Class Aviation Academy
  • Dhr. A. Th. S. van der Wijst, namens de gemeente Woensdrecht
  • Dhr. L.C.C.M. Visschers, namens de Provincie Noord-Brabant
  • Dhr. A.S. Verdaasdonk, namens de Brabantse Milieufederatie
  • Dhr. R.J.M. Sturm, namens het Business Park Aviolanda BV
  • Dhr. J. Drost, namens de Grondexploitatiemaaschappij Aviolanda Woensdrecht CV
  • Dhr. A.J.C. Besselink, namens Dutch Institute World Class Maintenance

De bovengenoemde partijen zullen zich de komende tijd inspannen om de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht tot een succes te maken.

Share this via