Onderzoek naar aansluiting defensieterrein op Aviolanda Woensdrecht

Onderzoek naar aansluiting defensieterrein op Aviolanda Woensdrecht

Indien het huidige Business Park Aviolanda over een aantal jaren uit zijn jasje groeit, moet er de mogelijkheid zijn om uit te breiden. Met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Aviolanda Woensdrecht door het ministerie van Defensie in september 2011 is overeengekomen dat deze mogelijkheid onderzocht zal worden op het terrein van de naastgelegen luchtmachtbasis. De stuurgroep van het project (de Bestuurlijke Kerngroep) heeft opdracht gegeven aan een adviesbureau om te onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden een dergelijke doorgroei eventueel mogelijk is.

Samenwerkingsovereenkomst
Op 8 september 2011 is door negen partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, waarmee zij hebben afgesproken zich de komende vijf jaar te zullen inspannen voor de gebiedsontwikkeling Aviolanda Woensdrecht. Eén van de in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen punten heeft betrekking op het onderzoeken van de mogelijkheid of en welk deel van de vliegbasis in aanmerking komt voor overdracht voor toekomstige uitbreiding van het Business Park Aviolanda. Het gaat om een circa 11 hectare groot terrein van luchtmachtbasis Woensdrecht dat aan het Business Park Aviolanda grenst.

De opdracht
De Bestuurlijke Kerngroep heeft na een selectieprocedure besloten de opdracht voor de werkzaamheden voor het advies te gunnen aan adviesbureau Berenschot te Utrecht. Het advies dient de onderlegger te worden voor een intentieovereenkomst tussen de verkoper (Defensie) en de afnemer van het door Defensie aangewezen deel van het defensieterrein te Woensdrecht.

Business Park Aviolanda
Het Business Park Aviolanda is 29 hectare groot, waarvan momenteel nog zo’n 6 hectare beschikbaar is voor nieuw te vestigingen bedrijven op het gebied van luchtvaartonderhoud. Diverse marktonderzoeken geven aan dat de verwachting is gerechtvaardigd dat Aviolanda kan uitgroeien tot een cluster van bedrijven voor luchtvaartonderhoud van nationaal belang met een internationale uitstraling. Een groot voordeel is de nabijheid van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW), dit is het luchtmachtonderdeel dat onder andere het grootonderhoud verricht aan de  gevechts- en opleidingsvliegtuigen en helikopters van de Luchtmacht. Samenwerking met het LCW en mogelijk gebruik van faciliteiten van Defensie, zoals bijvoorbeeld de landingsbaan, zijn aantrekkelijk voor de vestiging van nationale en internationale luchtvaartbedrijven.

Uitvoering
Het adviesbureau Berenschot zal advies uitbrengen over de stappen die gezet moeten worden om te kijken hoe de aansluiting van het defensieterrein op Aviolanda succesvol kan verlopen. De verwachting is dat in juli 2012 bureau Berenschot haar advies kan presenteren aan de Bestuurlijke Kerngroep.

Share this via