Opening Museum Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht

Opening Museum Luchtvaart Erfgoed Woensdrecht

Op 3 april j.l. heeft Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, de officiële opening verricht van het museum ‘Wings over Woensdrecht’. Het initiatief voor het museum is genomen door voormalige medewerkers van Fokker en van vrijwilligers op de vliegbasis. De collectie omvat het erfgoed van de gezamenlijke luchtvaartactiviteiten van de bedrijven die op ‘Aviolanda’ gevestigd zijn en waren, en van de vliegbasis Woensdrecht. Het museum is gesitueerd binnen de Natuurpoort Volksabdij Ossendrecht.

Het doel van het Museum

Woensdrecht is al 70 jaar een begrip in de vliegtuigwereld. Begonnen als civiel vliegveld voor KLM vluchten, kreeg het in de 2e wereldoorlog na bezetting door de Duitsers een militaire rol die door de geallieerden werd voortgezet. Na de oorlog nam de Koninklijke Luchtmacht het vliegveld over. Vanaf 1953 kwam de luchtvaartindustriële ontwikkeling op gang toen Aviolanda zich in Woensdrecht vestigde, naderhand gevolgd door onder andere Fokker. Op het bedrijventerrein Aviolanda zijn nu luchtvaart technische bedrijven van naam en faam gevestigd, zoals Elmo, Fokker en het huidige GKN met internationale vestigingen. Maar ook vind je daar de AM&TS waar jonge mensen worden opgeleid tot vliegtuigonderhoudspecialist.

De naburige vliegbasis omvat het centrale logistieke en onderhoudscomplex van de luchtmacht. Maar ook zijn daar vlieg- en andere luchtmachtopleidingen ondergebracht. De Meteorologische eenheid van Woensdrecht verricht hier haar werk voor de hele Defensie organisatie. Ook de West Brabantse Aero Club heeft al jaren een eigen plek op de vliegbasis. Het nieuwe museum maakt de historie van dit luchtvaarterfgoed zichtbaar dat zo medebepalend is geweest voor de ontwikkeling van Woensdrecht.

Kolonel Kamstra vliegbasis Woensdrecht: ‘’Als vliegbasis zijn we natuurlijk ontzettend blij met de oprichting van dit unieke museum. Niet alleen om zo de rijke geschiedenis van de vliegbasis en Aviolanda aan het publiek tentoon te stellen, maar vooral om de jeugd blijvend te laten ervaren hoe de wereld van de luchtvaarttechniek er uit ziet. Dit belevingscentrum is in deze prachtige gemeente meer dan op zijn plaats. Ik dank daarom alle vrijwilligers die van deze locatie een prachtig museum hebben gemaakt voor hun inzet en we zijn allen trots op het resultaat.’’

Eerbetoon

De komst van Aviolanda in de jaren 50 betekende voor velen een unieke kans zich op een nieuwe toekomst te richten. De vliegtuigindustrie was immers de ‘high tech’ van die tijd; heel anders dan de traditionele werkgelegenheid van die tijd. Hiervoor was durf nodig. Het museum is daarom ook een eerbetoon aan de inzet van de pioniers van toen.

De jeugd betrekken

Wij willen uitgroeien naar een museum dat het verleden koppelt aan de toekomst. Als volgende stap staat een educatief centrum gepland, waarvoor we nu de plannen ontwikkelen. Met gerichte activiteiten willen wij de jeugd kennis laten maken – en enthousiast maken – met techniek en in het bijzonder natuurlijk, vliegtuig-techniek! Burgemeester Steven Adriaansen: “De gemeente is bijzonder verheugd met dit initiatief. Al meer dan 70 jaar is de vliegtuigindustrie de belangrijkste werkgever in onze gemeente en is er door Fokker en de vliegbasis geschiedenis opgebouwd. Dat we deze geschiedenis in
combinatie met het heden nu kunnen laten zien is erg belangrijk om jongeren te winnen voor de vliegtuigindustrie”.

Help mee

“Wij hebben bij de opstart van het museum veel steun gekregen van de gemeente Woensdrecht en van de vliegbasis. Zonder hen waren we zeker nog niet zo ver geweest als nu. Maar we zijn nog lang niet klaar. We hebben sponsors en vrijwilligers nodig om onze plannen mogelijk te maken. Daarom: help ons door ons te steunen en met ons mee te werken! Nadere info via de heer Sjaak van Loon 0164-614604 of via info@wings-overwoensdrecht.
nl Voorts vragen wij vragen aan een ieder die in het bezit is van historische documenten, (foto)materiaal et cetera die betrekking hebben eerdergenoemde bedrijven en de luchtvaart op en om Woensdrecht contact met ons op te nemen. Wij bespreken dan graag met u wat een goede bestemming zou kunnen zijn” aldus Sjaak van Loon

Share this via