Samenwerking Luchtmacht en Business Park: kennis zorgt voor synergie

Samenwerking Luchtmacht en Business Park: kennis zorgt voor synergie

3 november vond het Beyond the Fence evenement op Vliegbasis Woensdrecht plaats, georganiseerd door Commodore Eric Schevenhoven van de Koninklijke Luchtmacht en Business Park Aviolanda directeur Rob Sturm.

Tijdens dit evenement werd de samenwerking tussen de Koninklijke Luchtmacht en Business Park Aviolanda bekrachtigd door beide heren en gaven zij hun visie over het samenwerkingsverband. Waar de Koninklijke Luchtmacht werkzaam is op het gebied van militair onderhoud, is Business Park Aviolanda actief op het gebied van civiel onderhoud. De samenwerking tussen beide partijen biedt kansen voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid en innovatie.

“Ongeveer tien jaar geleden is het Maintenance Valley initiatief ontstaan. De overheid streeft met dit initiatief naar een cluster van luchtvaart gerelateerde bedrijven in Zuid-Nederland. Vliegbasis Woensdrecht is daarvan het centrum en hierbij staat een sterke verbinding tussen industrie en overheid voorop”, aldus Commodore Eric Schevenhoven. “Voor de Luchtmacht zijn operationele en financiële duurzaamheid van essentieel belang. We denken dat dit verbeterd kan worden door de juiste samenwerkingsverbanden tussen het LCW, de industrie en kennisinstituten, met behoud van voldoende eigen kennis en kunde.”

Business Park Aviolanda directeur Rob Sturm vervolgt. “We kunnen nu eindelijk gaan oogsten. Je ziet het aan het bedrijfsverzamelgebouw Spirit welke in december opengaat. Daar hebben we al vier bedrijven voor en er is nu nog maar één unit beschikbaar. We hebben veel adviseurs om ons heen, die vaak op deelonderwerpen suggesties doen. De kracht zit in de verbinding tussen LCW, BPA, onderwijs, kennisdeling en open innovatie. We creëren één marktplaats waardoor we meer business kunnen genereren.”

fence event

Share this via