Teamwork klaart grote precisie klus: landingsbaan vliegbasis Woensdrecht weer in gebruik

Teamwork klaart grote precisie klus: landingsbaan vliegbasis Woensdrecht weer in gebruik


Op 18 juli is de start- en landingsbaan van de vliegbasis Woensdrecht weer in gebruik genomen. De baan is in de afgelopen twee maanden gerenoveerd met onder andere een verse laag asfalt.

Een strak geasfalteerde start- en landingsbaan, de luchtmacht kan niet zonder. Gemiddeld staat zo’n renovatieklus eens in de 10 jaar op de planning. Daar komt heel wat bij kijken. Zo is er in 2020 al gestart met een opdracht bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daaruit is een projectplan gerealiseerd in samenwerking met aannemer BAM. Vervolgens komt het vooral aan op logistiek, de beschikbaarheid van mens en machines, en wordt er ruimte vrijgemaakt in het dagelijkse vliegprogramma. En zo zijn er tal van zaken die geregeld moeten worden om alles in goed banen te leiden. Twee jaar later is het project dan helemaal klaar. 

Samenwerking

De realisatie van deze grote klus heeft dan ook alleen plaats kunnen vinden door de goede samenwerking van alle partijen. Dit werd dan ook nog maar eens benadrukt toen alle betrokken partijen (Vliegbasis Woensdrecht, het Rijksvastgoedbedfrijf, BAM en Fokker) bij de symbolische overdacht op 19 juli van de aannemer aan de luchtmacht aanwezig waren. Daarbij werd tevreden en trots teruggeblikt op de geleverde inzet die heeft bijgedragen aan het mooie resultaat. 

Daarbij gaf het Rijksvastgoedbedrijf aan dat de uitdaging voor vliegbasis Woensdrecht lag in  een tijdelijke openstelling voor o.a. medegebruiker Fokker en de toestellen van de luchtmacht die voor onderhoud bij het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) moesten zijn.

Commandant KMSL Vliegbasis Woensdrecht, Franka Teunissen sloot zich daarbij aan. Uiteindelijk is een goede start- en landingsbaan cruciaal voor het werk dat wij dagelijks uitvoeren. Nu de renovatie er op zit kunnen we er weer zo’n 10 jaar tegenaan, dus laten we hier dan ook veelvuldig gebruik van maken.

Share this via