Terugblik 2011, ambities voor 2012

Terugblik 2011, ambities voor 2012

In de eerste week van dit nieuwe jaar willen we graag met u terugblikken op 2011 en tevens onze ambities voor 2012 met u delen.

Algemeen
In het afgelopen jaar zijn er op alle drie de peilers -people, planet en profit- van Aviolanda Woensdrecht vele zaken gerealiseerd. Over de gehele gebiedsontwikkeling gezien is de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst een van de hoogtepunten. Negen partijen hebben uitgesproken zich de komende vijf jaar gezamenlijk in te zetten om een succes te maken van Aviolanda Woensdrecht. Daarnaast is gestart met de implementatie van het begrip duurzaamheid, een belangrijk uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling.
De gemeente Woensdrecht en de Provincie Noord-Brabant hebben afgesproken de financiering van Aviolanda Woensdrecht te continueren in 2012. Dit jaar zal er gewerkt worden aan de uitvoering van de punten die in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen zijn. Voor wat betreft duurzaamheid zal er een manifest gevormd worden, dat als toetsingskader van de ambities kan fungeren. Aan bekendheid van de gebiedsontwikkeling bij de buurgemeenten wordt gewerkt door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Verder is er de ambitie om de banden met de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en de ANV (Agrarische Natuurvereniging) te verstevigen.

People
Eind januari 2011 is het nieuwe trainingscentrum van de Aviation Training Group geopend en werden er intentieverklaringen getekend met het Deense bedrijf Terma Airborne Systems en met het Caribbean Aerospace College. Uitbouw van commerciële activiteiten heeft plaatsgevonden, onder andere door het geven van trainingen aan Fokker Aircraft Services, Fokker Elmo en DMO (Defensie Materieel Organisatie). Ook in de reguliere opleiding Vliegtuigtechniek is groei te zien. In september 2012 starten tweemaal zoveel studenten ten opzichte van het voorgaande jaar: 56 in plaats van 28.

Uiteraard wordt er in 2012 hard gewerkt aan het ontwikkelen van meer commerciële activiteiten en aan het verstevigen van de opleiding MBO Luchtvaarttechniek in Nederland vanuit Woensdrecht.

Om de studenten van het opleidingscentrum nog meer mogelijkheden aan te bieden is in januari begonnen met de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar een campus, deze zou dan huisvesting en (sport)faciliteiten moeten bieden.
In juli 2012 zal dit onderzoek afgerond zijn en wordt duidelijk of er daadwerkelijk vorm gegeven zal gaan worden aan dit plan. Verder zal dit jaar gezocht worden naar nog meer aansluiting met andere onderwijs- en onderzoeksinstituten. Aansluiting met het Maintenance Education Consortium (MEC) is al gerealiseerd, nu wordt nog gewerkt aan het Centrum voor Innovatief Vakmanschap. In een Centrum voor Innovatief Vakmanschap werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen. Door deze samenwerking ontstaat er een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de behoefte bij bedrijven. Deze centra moeten uitgroeien tot kwalitatief hoogstaande kennisbolwerken waar het onderwijs op een hoger niveau getild wordt en excellentie bevorderd wordt.

Heeft u zelf interesse om eens een kijkje te nemen bij de Aviation Training Group in Hoogerheide? Dan bent u van harte welkom tijdens de open dag op 28 januari. De open dag is erg interessant voor leerlingen die erover denken om de opleiding Vleigtuigtechniek van het ROC West-Brabant te volgen. Maar ook voor ander geïnteresseerd publiek staan de deuren open: in de hangar is een F-16, een Fokker-toestel en diverse andere vliegtuigonderdelen te bewonderen.

Planet
Op het gebied van natuur is het eerste project van de Groene Agenda uitgevoerd, namelijk fase 1 van de Kooisloot te Hoogerheide. Dit gebied is aantrekkelijker gemaakt voor diverse amfibieën, vlinders en vleermuizen. Daarnaast zijn diverse projecten ingediend voor de Provinciale subsidie ‘Landschappen van allure’.

Eind februari 2012 zal bekend worden of de aangevraagde subsidie toegekend zal worden. Dit zal mede een belangrijke rol spelen in de financiering van de groene projecten die dit jaar uitgevoerd zullen gaan worden.

Profit
Na de herstructurering van het voormalige Stork/Fokker-terrein is er bij het Business Park Aviolanda in 2011 acquisitie gevoerd naar bedrijven in de luchtvaartonderhoudsector. Tijdens de zeer goed bezochte kick-off van het bedrijventerrein in september werd door directeur Jaap Drost (Grond Exploitatie Maatschappij) al aangekondigd dat er zeer serieuze gesprekken gevoerd werden met een bedrijf dat interesse had om zich in Woensdrecht te vestigen. In december werd officieel bekendgemaakt dat Aircraft-End-of-Life-Solutions (AELS) zich heeft gevestigd op het Business Park Aviolanda. AELS houdt zich bezig met de-assemblage en ontmanteling van vliegtuigen.
Voor wat betreft de ontwikkeling van het gebied als kenniscentrum wordt ook hard gewerkt door middel van de door Rewin opgezette Business Accelerator Woensdrecht. Dit project stimuleert innovaties van belangrijke thema’s (zoals composietonderhoud en corrosiebehandeling).
2011 was ook het jaar waarin minister Hillen de bezuinigingsm

aatregelen op Defensie bekend gemaakt heeft. Voor zover we nu kunnen voorzien komt vliegbasis Woensdrecht relatief goed uit deze bezuinigingsslag. De vliegbasis zal in ieder geval open en operationeel blijven en hoger onderhoud wordt voornamelijk in Woensdrecht geconcentreerd. Uiteraard moeten we nog wel rekening houden met eventuele tegenslagen tot in 2015 de structurele bezuinigingen zijn doorgevoerd.
Desalniettemin heeft het Ministerie van Defensie afgelopen jaar een overeenkomst getekend met DutchAero Services om samen het motorenonderhoud uit te voeren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. In mei 2011 de aftrap gegeven voor de nieuwbouwplannen op vliegbasis Woensdrecht. Er zal onder andere een nieuw distributiecentrum, een gebouw voor Avionica en een nieuw hoofdgebouw gerealiseerd worden. In november opende Elbit Systems of America een onderhoudsfaciliteit op de locatie Rhenen.
Zodra de nieuwbouw van het Avionicagebouw bij het Logistiek Centrum Woensdrecht gereed is zal Elbit Systems of America zich vanuit Rhenen naar Woensdrecht verplaatsen.
Uiteraard zal 2012 ook bij het Business Park Aviolanda in het teken staan van het zoeken naar meer bedrijven die zich in Woensdrecht willen vestigen. Tot slot wordt dit jaar onderzocht onder welke omstandigheden het mogelijk is om een deel van het Defensieterrein aan te sluiten op het Aviolanda Woensdrecht project.

Share this via